Mon-Fri: 10-19, Sat-Sun: 10-18
მოთხოვნა ზარი
20
September
2015

ახალი სერვისი - აპარტამენტების იჯარით გაცემა

ჩვენ გთავაზობთ შესაძლებლობას მიიღოთ დამატებითი შემოსავალი, ჩვენი კომპანია მოახდენს  შემდგომში თქვენი ბინების იჯარით გაცემას.

დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდიან გაყიდვების ოფისის მენეჯერები !

ცხელი ივნისი - $2200 კვ. მ!